Psykobabblarna: Osmarta hjärnrörelser i klassrummet

20 min
Om hur pseudovetenskapliga så kallade smarta hjärnrörelser sprids på svenska skolor - och påstås underlätta inlärningen av matematik - trots att det saknas stöd i seriös forskning.

I flera skolor i Sverige sprids idéer hämtade från pseudovetenskapen kommunikologi.

I två skolor i Trosa har företagaren och kommunikologen Torgny Steen genomfört en studie baserad på långsamma smarta rörelser.

Kommunikologins grundare, Truls Fleiner och Jorun Sjöbakken, anser att "Neuromotoriskt underlag", ett samlingsnamn för olika idéer kring hur rörelser tros påverka hjärnan, leder till ett bättre liv, bättre hälsa och högre intelligens.

Magnus Scherp som har barn i Vitalisskolan tog fram bevis för att påståenden om hur hjärnan påverkas av rörelserna är direkt felaktiga, bland annat genom att kontakta Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap på Karolinska institutet, som avfärdar påståendena om hjärnan och rörelser som trams.

Ändå valde rektor Lena Agartsson och en annan rektor att låta studien fortsätta. På Antistilla skola på Värmdö utanför Stockholm är flera lärare utbildade kommunikologer och skolan har bland annat tagit fram utvecklingsplaner för ett barn baserat på kommunikologins idéer. Nu säger Joakim Öberg på skolinspektionen att kommunikologin på skolan kommer att granskas på nytt.

I programmet medverkar Torgny Steen, kommunikolog och initiativtagare till studien på skolorna i Trosa, Anna Markman, lärare på Vitalisskolan i Trosa, Magnus Scherp, förälder till barn på Vitalisskolan,  Truls Fleiner och Jorun Sjöbakken, grundare av kommunikologin, Torkel Klingberg, professor i neurovetenskap på Karolinska institutet i Stockholm, Lena Agartsson, rektor på Vitalisskolan i Trosa samt Joakim Öberg, handläggare på skolinspektionen.

Programmet är den andra delen i serien Psykobabblarna.