Kulturnytt 20101103

15 min
Kinesiske konstnären Ai Weiweis protester mot att myndigheterna stänger hans studio i Shanghai men YouTube går återigen att använda i Turkiet. Hur påverkar regionaliseringen landets lokala teaterscener? Maria Edström recensenserar Lotta Lotass "Sparta" och regissören Nikita Michalkovs manifest för en "upplyst konservatism" hånas i Ryssland.