Kulturarv

42 min
Sedan valet har kulturarvet varit en laddad fråga, även i Sverige. Folkdansare och hembygdsföreningar har tydligt demonstrerat sin ovilja att bli omfamnade av Sverigedemokraterna och deras nationalistiska kultursyn. Och i ett mångkulturellt samhälle blir idén om ett kulturarv problematisk: vems kulturhistoria är det till exempel som ska skildras på våra museer och på vilka grunder?

I Danmark har man sedan början av 2000-talet börjat arbeta politiskt och målmedvetet med att definiera ett gemensamt, danskt kulturarv - bland annat genom att lansera en lista över särskilt värdefulla konstverk och kulturella bedrifter - en kulturkanon. Men skapar det trygghet och gemenskap i det danska samhället, eller tvärtom splittring? Kosmos Mårten Arndtzén begav sig till en av den danska kulturens verkliga högborgar, Nationalmuseet i Köpenhamn tillsammans med historikern Bernard E Jensen.

Vad spelar då kulturen för roll i de nya nationerna i Europa? Sveriges Radios kulturkorrespondent Gunnar Bolin har besökt Serbien som både är ett nytt och gammalt land med anor långt ned i det medeltida. Men var gränserna ska gå för det nya Serbien är en känslig fråga som det inte råder konsensus om varken med grannländerna eller EU. Däremot är man i Serbien överens om att kulturen spelar en stor roll i skapandet av en ny  nationell identitet. Frågan är bara vad som ska visas när de största museerna har varit stängda i flera år.

Ett komplicerat förhållande till nationalstaten och hur man ska handskas med sitt förflutna, brottas många före detta diktaturer med. Länder där det förväntades att ledaren fanns synlig i det offentliga rummet på piedestaler, i gatunamn och byggnader. I forna Sovjetunionen började bortstädningen av sovjetiska symboler direkt efter imperiets upplösning för snart 20 år sedan. Men här finns också fortfarande platser där väldigt lite gjorts för att sopa igen spåren. Särskilt i Ryssland pågår idag en strid om historiska symboler i det offentliga rummet. Sveriges Radios Moskvakorrespondent Fredrik Wadström rapporterar.

Och så har Kosmos Anneli Dufva gjort en spaning om hur den svenska nationalscenen Dramaten, där alla de kända skådespelare och regissörer som arbetat där under åren med Ingmar Bergman i spetsen, har stor rätt till epitetet svenskt kulturarv, men hur det till stor del är präglat av mötet med den amerikanska dramatiken.

Programledare: Cecilia Blomberg
Producent: Marie Liljedahl