Schamanen Little Grandmother: - Vi måste följa hjärtats väg!

39 min
Kiesha Crowther är en 32-årig tvåbarnsmamma från södra Colorado, USA. För två år sedan fick hon av sin indianstam veta att att hon också var Little Grandmother, en schaman med uppdrag att starta "The Tribe of many Colours". Som schaman är hon länk mellan Den Andra Sidan och vår verklighet, och hon reser nu runt i världen för att berätta om den kunskap som förmedlas till henne via förfäderna. Hur hon ser på vår tid, vad det innebär att vara schaman och vad som menas med att följa hjärtats väg. Nyss var hon i Stockholm, och en intervju med henne hör du alltså i dag i vårt program. Vi har också bjudit in journalisten och kommunikatören Annika Dopping och Antoon Geels, professor i religionspsykologi, för ett samtal kring Little Grandmother och hennes budskap.