Tisdag 26 oktober

10 min
Programmet handlar om det här: Samarbetet mellan de rödgröna partierna tar en paus.De rödgröna partierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartietkom med flera gemensamma förslag före valet.Men nu ska de 3 partierna arbeta mer självständigt igen.Det sa Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin på tisdagen. Minst 100 människor har dödats i landet Indonesien i Asien.Det började med en jordbävning på havets bottenoch sedan blev det stora tsunami-vågor som slog in över land.Indonesien var också ett av de länder som drabbadesvid den stora tsunami-katastrofen vid jul år 2004. Höjd ränta kan bli dyrt för många familjermen kan ändå vara bra för hela samhällets ekonomi.Därför bestämde statens egen bank, Riksbanken, idagatt räntan ska höjas så att det blir dyrare att låna pengar.När Riksbanken höjer räntan brukar även andra banker göra lika dant. En del flyktingar har blivit lurade att jobba för låg lön.Det handlar om personer som är anställda för att dela ut tidningar.Men istället för att själva göra jobbet så låter de flyktingar dela ut tidningarna.De anställda ger bara en mindre del av lönen till flyktingarnaoch behåller istället resten av pengarna själva.Flera anställda tidningsbud har nu blivit avslöjade att göra så häroch därför tvingas dom nu sluta sina jobb. Det tog lång tid innan svenska folket började att äta potatis.Det blev populärt först på 1800-taletnär bönderna fick veta att det även gick att göra brännvin av potatis.Vår reporter berättar om potatisens historia i Sverigeeftersom det är potatis-dagen idag.