Måndag 25 oktober

10 min
Programmet handlar om det här: En del barn i Sverige kan inte längre gå i skolan.Det handlar om barn till kvinnor som håller sig gömda,eftersom de har blivit slagna och hotade av sina män.Lagexperten Elin Brunel på myndigheten Skolverketsäger att de här barnen måste få gå i skolan.Det är en rättighet för alla barn i Sverige. Kanske har polisen i Malmö hittat DNA-bevis frånden person som har skjutit mot flera människor i staden.Sammanlagt har det varit 19 olika skottlossningar i Malmö.En människa har dödats och 8 har blivit skadade. Flyktingar i Östersund har blivit hotade av ungdomar.Det hände på söndagen vid ett hus som användssom flykting-boende.Ungdomarna kom dit och skrek elaka saker.De kastade också glas-flaskor och annatmot flyktingarnas hem. Nu märks det att en del röd-gröna politiker inte längreär lika intresserade av att samarbeta som före valet.Det handlar om politiker i Socialdemokraterna,Vänsterpartiet och Miljöpartiet.En del menar att det skulle vara bättre för partiernaatt arbeta mer med sina egna idéer,utan att ta hänsyn till det röd-gröna samarbetet. En del arbetsplatser i Sverige kan vara farliga.Till exempel kan byggnads-arbetare riskeraatt ramla ner från höga hus,om det saknas räcken som kan skydda dem.Men myndigheten Arbetsmiljö-verket har svårtatt hinna med att kontrollera arbetsplatserna.Deras inspektörer har för mycket att göra.