Vi diskuterar tre förslag till ny yttrandefrihetsgrundlag Men frågan är om det går att förnya utan att förändra?

20 min
Ska journalistiska, litterära och konstnärliga yttranden ha ett bättre grundlagsskydd än andra? Eller ska yttranden från massmedieföretag särbehandlas? Eller kanske sådana yttranden som någon tydligt tar ansvar för? De frågorna vill justitierådet Göran Lambertz - ordförande i Yttrandefrihetskommittén - nu att vi ska diskutera runt om i Sverige de närmaste månaderna. Men två folkpartister i kommittén och fyra experter är precis som Publicerats redan tveksamma.

Lambertz så kallade debattbetänkande, som lämnades över till justitieminister Beatrice Ask under fredagen, innehåller tre olika modeller för nya tryck- och yttrandefrihetslagar.

Men slutresultatet kan också bli att vi behåller vår unika gamla grundlag med anor från 1766, som vi tog upp i Publicerat för två veckor sen.

Ordentlig genomgång och diskussion om de olika förslagen

Nu låter vi Göran Lambertz presentera och diskutera sina tre förslag. Och journalisten och yttrandefrihetsdebattören Anders R Olsson får ha korta synpunkter på de olika modellerna.

(Olsson sa för övrigt redan i att han tycker den gamla modellen är bäst.)

Även Göran Lambertz är villrådig och kan inte bestämma sig

-Ena dagen tycker jag bäst om Ansvarsmodellen, andra dagen om Ändamålsmodellen och kanske just nu Verksamhetsmodellen.

-Men jag ändrar mig fram och tillbaka, säger Göran Lambertz.

Fördelar och nackdelar med alla förslagen

-Det finns fördelar och nackdelar med alla tre förslagen.

Och han påpekar också att slutresultatet mycket väl kan bli att vi behåller vår gamla lagstiftning.  

Folkpartister sågar Ändamålsmodellen

De två folkpartisterna Lena Blixt och Erik Wassén anser precis som Publicerats expert Anders R Olsson att den så kallade Ändamålsmodellen är direkt förkastlig.

-Den slår enligt vår mening mot yttrandefrihetens kärna och är direkt olämplig, skriver de i ett särskilt yttrande. 

Allmänhetens syn på saken bör vara den avgörande

Men frågan är vad vad allmänheten tycker om modellerna? Det är just allmänheten våra anrika tryck-och yttrandefrihetsgrundlagar är till för.

Och kanske slutar den senaste utredningen på området precis som : Vår nuvarande lagstiftning på det här  området är den bästa!

FLERA KANSKE VIKTIGA NYHETER I FALLET DAWIT ISAAK PÅ SR:s

  

GLÖM HELLER INTE LYSSNAKONTAKT I PUBLICERAT OM EN VECKA!!! 

Och glöm inte att du kan ställa frågor om och ha synpunkter på programmen i Sveriges Radios olika kanaler i Publicerat nästa vecka!

Det är bara att skriva till lyssnarkontakt@sr.se eller Lyssnarkontakt 21101 Malmö, så får du svar av Sveriges Radios programdirektör Björn Löfdahl.