Fångupproret på Österåker

82 min
För nästan exakt 40 år sedan, den 22 oktober 1970 slutar fångarna på Österåker att äta. Det är en protest mot arbetstvånget, rastgårdarnas utformning och mot att en gemensamhets lokal har gjorts om till isoleringsavdelning. Redan dagen därpå ansluter sig fångarna på Hall till hunger strejken. Fängelse efter fängelse sluter upp och när kvinnorna på Hinseberg efter tre dagar beslutar sig för att sympatistrejka går fångarnas uppror inte längre att stoppa.

Samtidigt pågår en febril aktivitet utanför fängelsemurarna. På Riksförbundet för kriminalvårdens humaniserings, KRUM:s, kansli arbetar aktivister dygnet runt med att samordna aktiviteterna mellan fångarna. KRUM har också ett nära samarbete med journalister på Ekot och får via Sveriges Radio ut sin information. Den massmediala bevakningen är enorm och når långt över Sveriges gränser.

Samverkan mellan den radikala 68-generationen, de som kom att kallas teoretikerna och fångarna, de sk a praktikerna är ett möte mellan två samhällsskikt som saknar motstycke i historien och resulterar i att 2600 fångar över hela landet till slut hungerstrejkar.

En hårt pressad kriminalvårdsstyrelse tvingas, efter sex dygn, till förhandlingsbordet och svensk kriminalvård kommer att förändras i grunden.

Myndigheten inleder en serie överläggningar med fångarna. Det är första gången i historien som fångarna själva får komma till tals om utformningen på den vård de är satta under.

Producent: Emma Janke

Extra ljudklipp:

  • Gunnar Engström, blivande fängelseschef  för fängelset Hall 1970. Berättar om sina nya radikala arbetsmetoder och om hur han spelar bordtennis med en fånge. I potten ligger en permission.
  • Annbritt Grunevald, blivande fängelsechef om hur hon 1970 såg på "Krummarna", aktivisterna i Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering, som besökte fångarna och ibland rökte hasch med dem i fängelset.
  • Harri Miekkalina, fångarnas ledare under fångupproret 1970, om det värsta brott han gjort och om sin syn på Wallenberg och Robinhood och rättvisan.
  •  Harri Miekkalina i en intervju från 1971 om säkerhetsavdelningen på Österåkerfängelset.