Vulkaner bakom värsta klimatkrisen i Europa

20 min
Klimatet försämrades drastiskt i Europa efter de två vulkanutbrott 536 och 540 e Kr. Samhällen slogs i spillror, folk svalt och dog när jordbruksproduktionen minskade när temperaturen sjönk.

Det är oklart var på jorden de här vulkanutbrotten skedde, och det är först genom modern forskning som bilden växer fram av det som framstår som den värsta klimatkrisen i Europa de senaste 2000 åren.

Fredrik Charpentier Ljungqvist är historiker och klimatforskare på Stockholms universitet. Tillsammans med forskare från både Europa och Ryssland forskar han på hur klimatets växlingar har påverkat människan de senaste 10 000 åren.

Det framstår som om den kraftiga nedkylning av klimatet som skedde på 500-talet är den värsta klimatkrisen i Europa de senaste 2000 åren. Temperaturminskningen var en följd av två vulkanutbrott vars stoff minskade solinstrålningen till jorden.

Utbrotten skedde under en epok som i Europa har kallats för folkvandringstid, och kanske bidrog det försämrade klimatet till att hela folk flyttade på sig för att försöka hitta andra ställen att leva på.

Centralasien drabbades av torka och det kan ha lett till att stäppnomader begav sig till både Europa och Kina i jakt på bättre utkomstmöjligheter. I början av den stora nedkylningen, år 541, bröt den Justinianska pesten ut.

Sammantaget ledde dessa naturkatastrofer till att stora delar av Europas befolkning utraderades och omfattande landområden som varit uppodlade växte igen med skog.