Vad händer med svenskarna som återvänder?

15 min
Ett forum för den talade kulturessän där samtidens och historiens idéer prövas och möts.

TEMA: Afghanistan. Ida Hallman, utlandsveteran som skadades i en olycka under sin militära tjänstgöring i Afghanistan 2009, menar att det saknas en tydlig ansvarsfördelning för vem som tar hand om soldater som återvänder från strid.

I Kapstaden ska man byta namn på en del vägar och torg som bär namn från Apartheidtiden. Tor Billgren, som följt debatten på plats, menar att kritiken handlar om att personer som är hjältar för vissa, är skurkar för andra;  att namnbyten kostar mycket pengar, orsakar praktiska problem och rimmar illa med den försoningspolitik som Nelson Mandela förespråkade.