Forskaren som vill minska klimatångesten

20 min
Farhågor finns att ett smältande Arktis kan leda till kraftigt förhöjda havsnivåer i världen, som kan innebära att stora landområden dränks. Men domedagsprofetior är inte till hjälp, menar forskare.

Bara drygt 10 procent av Norra ishavets botten är känd och karterad och topografin på planeten Mars är bättre känd än havsbotten i Arktis. Men vore det inte bättre att fokusera forskningen på hur isarna i Arktis fungerar idag, istället för att fokusera på spår i havsbotten efter glaciärer för 140 000 år sedan?

Forskaren Martin Jakobson, professor i marin geologi och geofysik på Stockholms universitet, anser att det är viktigt med den här typen av grundforskning för att bättre förstå hur klimatet förändras. Det är också viktigt med ökad kunskap om vad som kan tänkas ske med de arktiska isarna vid stigande globala temperaturer.

Det finns farhågor att ett smältande Arktis kan leda till kraftigt förhöjda havsnivåer i världen, som kan leda till att stora landområden dränks. Men Martin Jakobsson menar att kunskapen om vad som sker med smältande isar vid stigande temperaturer är så dålig att han inte vågar ge en uppskattning om hur mycket havsnivån kan tänkas stiga.

Men han tror inte på några snabba havsnivåhöjningar. Han tror att det kommer att gå så pass sakta att mänskligheten kommer att hinna anpassa sig, även om det kan komma att kosta mycket pengar.

Martin Jakobsson tycker det är viktigt att forskningen når ut bättre till allmänheten, och han vill inte skrämmas med domedagsscenarier om klimatförändringarna. Han tror att människor som oroas över klimatförändringarna skulle bli mindre oroliga om de fick mer kunskap.