Radiofynd: En sjukhusstad växer fram

4:47 min
Året är 1940 och det nya gigantiska Karolinska sjukhusets centralkomplex står klart. En ny värld har skapats, en stad i staden där sjukvård, undervisning och forskning samlats på ett ställe.