Mobiltelefon på hjul testar framtidens 5G

20 min
Utvecklingen av femte generationens mobiltelefoni går in i sin slutfas. Snabbare och säkrare telefoni ska göra "internet of things" till verklighet. Men hur dagens mobilsurfande påverkas är oklart.

Stor som en koffert behöver inte framtidens mobil vara. Men i Ericssons tekniklabb spelar storleken ingen roll, när man testar 5G. Det viktiga är att 5G blir hundra gånger säkrare än dagens 4G-nät. Det är särskilt viktigt om mobilnät ska klara "sakernas internet", där till exempel medicinska robotar måste vara ofelbara. Standarden för 5G ska vara klar 2020, och världens mobilbransch tycks stå enad kring hur den ska utformas.

I programmet medverkar Mats Guldbrand, Ericsson, Mats Norin, Ericsson, och Jens Zander, professor i radiokommunikation vid KTH.