Antidepressiva en risk för unga

19 min
Antidepressiva läkemedel kan leda till att unga blir aggressiva och får självmordstankar. Men lösningen på det behöver inte vara att färre unga ska få antidepressiva.

Antidepressiva läkemedel räddar liv, det kan vi se när vi gör beräkningar nytta kontra skada. Men det är viktigt att ta hand om den enskilda människan och inte bara titta på statistiska uppgifter. Man måste ha det stöd som behövs för en familj som behövs med en självmordbenägen ung människa, och för den unga människan, säger psykiatriprofessor Danuta Wasserman.

– Antidepressiva läkemedel kan ge biverkningar även hos vuxna, men där är de inte livshotande, konstaterar hon.

Hennes slutsats av den danska forskningsöversikten är inte att man ska bli försiktigare med att skriva ut antidepressiva medel till unga.

– Försiktiga är vi redan. Men min slutsats är att vi behöver kombinera med andra behandlingsmetoder och följa upp den enskilda patienten eller ungdomen, och hjälpa familjen.

Danuta Wasserman är professor i psykiatri och förebyggande självmordsarbete vid Karolinska institutet.