Kärlek på burk i arabvärlden

14 min
Ett forum för den talade kulturessän där samtidens och historiens idéer prövas och möts.

 - Vem vill ha en kontrollerande och obehärskad arabisk man när det finns män som den turkiske Muhannad?

Tema: Global populärkultur. Ann Sofie Roald om hur satellit-tv och Internet förändrat tv-utbudet i den arabiska världen. Enligt statistiken ska hälften av alla kvinnor över femton i arabvärlden ha sett sista avsnittet av den turkiska tv-serien Noor, studenter i Jordanien, Palestina och Syrien tittar på amerikanska tv-serier och bland en stor del av befolkningarna är frispråkiga, turkiska kärleksserier populära, vilket påverkar öppenheten och synen på relationer.

Jan Olof Nilsson om den intensiva debatt som brutit ut i Kina efter att myndigheterna tillkännagivit att skolbarnen inte ska läsa lika många verk som tidigare av Maos favoritförfattare Lu Xun (1881-1936). Mao utropade Lu Xun till ”kulturrevolutionens högste officer” trots att Lu Xun själv intog distans till kommunistpartiet´och i sina texter förespråkar att man som läsare ska ifrågasätta och utmana invanda föreställningar -  i synnerhet makten.

Länkar:
Artikel i New York Times om turkiska tv-serien Gümüs (Noor)
Utdrag ur episod 48 av Noor (nämns i programmets påannons)


Litteratur:
Lu Xun på svenska:
Den sanna historien om Ah Q och andra berättelser; urval och översättning av Reidar Ekner, Cavefors, 1964
I de matta spåren av blod
: essäer och prosastycken 1918-36, översättning från kinesiskan, urval och redigering av Britta Kinnemark och Göran Sommardal, Cavefors 1978
Hoppet tillhör framtiden : essäer i urval; översättning från kinesiskan, urval och kommentar: Shiu-pang Almberg, Oktober 1978
Vildgräs; översättning: Göran Sommardal, Tiden 1988

Aktuella recensioner: