Käbi Lareteis toner och passioner

44 min
I sin senaste bok Toner och passioner skildrar Käbi Laretei förhållandet till musiken och yrket. Hon har haft en framgångsrik internationell karriär som pianist och mött många av musikens stora mästare.

Men framgångarna har också krävt hårt arbete, koncentration och långvariga resor då hon varit borta från sina barn och övriga familj. Båda sina äkta män, Gunnar Staern och Ingmar Bergman mötte hon genom musiken. Käbi Laretei berättar om musikens erotiska makt, sina estniska rötter och livsglädjens smärta för Maarja Talgre.