Vi och Dom: Var går gränsen?

20 min
De största flyktingströmmarna sedan andra världskriget har gjort Europas gränser allt tydligare. Men vad är en gräns egentligen?

Sverige är ett av de länder som nu infört tillfälliga gränskontroller och EU har som ambition att ordentligt stärka Europas yttre gränser. I det här programmet, som är en del av serien Vi och Dom, ställer vi oss frågan vad en gräns egentligen är för något och tittar närmare på den allt starkare gränskontrollen runt och inom EU.

– Från början var EU:s gränser väldigt otydliga och var länderna egentligen började och slutade det var inte helt klart, säger Peo Hansen som är professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet.

– När du stänger alla dörrar får du en ångkokar effekt: det kommer att explodera förr eller senare, säger Ruben Andersson, antropolog och gränsforskare vid London school of economics.

I programmet medverkar Kristina Grünenberg, antropolog vid Köpenhamns universitet, Ruben Andersson, migrationsforskare och antropolog vid London School of Economics och Stockholms universitet, Peo Hansen som är professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet.