Experimentell kirurgi i gråzonen

20 min
"Stjärnkirurgen" Paolo Macchiarini vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset opererade in plaststrupar på patienter med katastrofalt resultat. Livräddande vård eller forskning?

Tekniken var inte väl utprovad, implantaten fungerade inte och de flesta av patienterna är idag döda.

Om operationerna var forskning skulle de gått igenom etikprövning. Men enligt sjukhuset var de i stället livräddande vård. I praktiken utfördes de i en gråzon mellan forskning och vård.

När är det rimligt att experimentell behandling får utföras på en svårt sjuk patient, som en sista chans? I gråzonen är de medicinska besluten oklart reglerade, och just nu håller Statens medicinsk-etiska råd på att utreda frågan. Ett arbete som aktualiserats av de misslyckade operationerna på Karolinska sjukhuset.