Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (S) - hur förbättra integrationen?

57 min
Hur ska de flyktingar som kommit till Sverige de senaste åren integreras? Nästan hälften har låg utbildning. Men även högutbildade har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.