Villkor

42 min
Kosmo har tema villkor. Det handlar om villkor för skapande och för överlevnad.

På Judiska teatern i Stockholm pågår just nu den gestaltade utställningen Flykt och förvandling som handlar om Nelly Sachs liv och verk. Nelly Sachs föddes 1891 och växte upp och levde i Berlin tills hon var 49 år. På grund av nazisternas maktövertagande tvingades hon att fly sitt hemland och lyckades komma med ett av de sista civila planen till Sverige. I exilen utvecklade Nelly Sachs sitt poetiska språk och 1966 fick hon Nobelpriset i litteratur. Utställningen Flykt och förvandling skapades förra året på Judiska Museet i Berlin och initiativet till den togs av författaren Aris Fioretos, som också varit svenskt kulturråd i Berlin. Aris Fioretos har även skrivit en bok med samma titel, en rikt illustrerad bok, som kallas för bildbiografi och som nu ges ut. Anneli Dufva har träffat honom och Pia Forsgren som står för regin och scenografin på Judiska teatern i ett samtal om vad vår tid kan lära av Nelly Sachs levnadsöde.

I dagarna kommer diktsamlingen Asylansökan skriven av den palestinska poeten Ghayath Almadhoun ut på svenska. Han tillhör den minoritet av palestinska flyktingar som kom till Syrien från Jordanien på 70-talet och som aldrig fått några medborgerliga rättigheter. De får inte äga hus eller mark, resa eller driva företag och de har inga giltiga pass. Ghayath Almadhoun som idag är 30 år växte själv upp i ett flyktingläger i Syrien. Men för två år sedan fick Ghayath Alamdhoun, trots avsaknad av pass, visum till Sverige för att delta i festivalen Baghdad café. Han bestämde sig då för att hoppa av och sökte asyl i Sverige. Marie Liljedahl har träffat honom.

Frilansjournalisten Karine Mannerfelt har varit i Damaskus, Syriens huvudstad, där de flesta konstnärer i årtionden levt isolerade från resten av världen. Det har varit en strategi från den styrande al Assad-familjen att inte tillåta influenser utifrån, förutom från Sovjetunionen. All verklig opposition är fortfarande förbjuden i landet, men det finns vissa öppningar, i alla fall när det gäller kontakter med omvärlden. Abir Boukhari har öppnat galleriet All Art Now. All Art Now är snarare ett konstlaboratorium där syriska unga konstnärer får möjlighet att experimentera och där Abir Boukhari även hjälper dem att skapa internationella kontakter.

Kosmo har också bett litteraturkritikern och vice rektor för Malmö högskola Ingrid Elam att fundera kring vad Nobelpriset i litteratur har för betydelse för den svenska identiteten.

Programledare: Anneli Dufva
Producent: Marie Liljedahl