Dold agenda bakom politikernas strävan att ändra unika Tryckfrihetsförordningen som fyller 200 år i år?

20 min
I år är det 200 år sedan vi fick 1810 års Tryckfrihetsförordning, som återknöt till den ursprungliga från 1766, världens äldsta. Men nu vill den andra regeringen i rad ändra våra grundlagar på området. -Svårt att undgå misstanken att det bakom deras strävanden ligger politiska ambitioner som ingen av dem vågat offentliggöra. Det tror journalisten Anders R Olsson i skriften "Tryckfriheten utmanad!".

Publicerat har bjudit in honom och Olof Kleberg - tidigare chefredaktör för Västerbottens-Kuriren, nu redaktör för "Tryckfriheten utmanad - Om tryckfrihetens rötter och framtid" - till en diskussion om tryck- och yttrandefriheten förr och nu.

Går det att "Förnya utan att förändra"?

Men frågan är också hur det går i framtiden? För om ett par veckor lägger fram ett debattbetänkade som innehåller tre olika förslag till en ny lagstiftning.

Våra rättigheter har redan naggats i kanten

Redan idag har den unika svenska tryck- och yttrandefriheten naggats i kanten ordentligt.

Mycket har med den nya tekniken och framför allt med Internet att göra. Men även med anpassningen till EU.

FRA-lagen kan medverka till självcensur

-Riksdagen har på en rad olika sätta begränsat informationsfriheten. Statens möjligheter till kontroll av medborgarna har ökat avsevärt i det nya så kallade Bodströmsamhället, enligt Anders R Olsson.

Offentlighetsprincipen fungerar sämre med elektroniska handlingar

Och inskränkningarna av offentlighetspricipen är många. Så fort handlingar blivit elektroniska har de också blivit svårare att få ut. Och framför allt dyrare.

FP:s dataintrång 2006 hade aldrig blivit en stor affär

Enligt Anders R Olsson hade heller aldrig Folkpartiets så kallade dataintrångsskandal inför valet 2006 blivit någon större affär om liknande sak skett 20 år tidigare med några pärmar.

Saknar vi ordentligt självförtroende?

Men bör vi inte ha självförtroende nog i Sverige att kunna klara av anpassa våra grundlagar till dagens omvärld och dagens medier?

"Att förnya utan att förändra", som Yttrandefriheteskommittén säger när den om två veckor kommer att uppmana till diskussion om Ansvarsmodellen, Verksamhetsmodellen eller Ändamålsmodellen som de kommer att kallas? Eller kanske bibehållen grundlag?

Göran Lambertz i Publicerat om två veckor

Den diskussionen återkommer vi till i Publicerat den 23 oktober, då utredningens ordförande, tidigare JK, Göran Lambertz, lovat presentera, motivera och diskutera sina förslag.