Håkan Sandvik

4:49 min
Om oron inför framtiden.

Håkan Sandvik är komminister i Mariefreds församling. Håkan har levt i Mellanöstern i olika perioder sedan 1980. Han har också arbetat med flykting- och integrationsfrågor och är intresserad av religionsmöten i vardagen.

Producent
Mette Göthberg
tankar@sverigesradio.se