75 år sedan första behandlingen med penicillin

19 min
Den 12 februari 1941 användes penicillin för första gången för att rädda en sjuk människa. Tyvärr dog patienten men behandlingen visade ändå att det nya läkemedlet fungerade.

År 1938 började ett forskarlag vid Sir William Dunn School of Pathology i Oxford att utifrån mögelsvampen Penicillium Notatum utveckla ett nytt antibakteriellt läkemedel.

Utgångspunkten var en då nio år gammal artikel om just denna mögelsvamps påfallande starka effekt mot stafylokocker, en artikel som bakteriologen Alexander Fleming på St Mary's-sjukhuset i London skrivit efter att det på något sätt råkat hamna just penicillium-mögel i en bakterieodling han lämnat kvar på sin laboratoriebänk sommaren 1928.

I början av 1941 hade forskarlaget, som leddes av den australienfödde Howard Florey, kommit så långt att man ville testa den nya medicinen kliniskt.

På sjukhuset Radcliffe Infirmary i Oxford fann man en lämplig försöksperson - den döende poliskonstapeln Albert Alexander som läkarna kämpat med i flera månader. Han hade skadat sig i ansiktet, en mindre reva som blev infekterad så att såren spred sig och framtvingade flera operationer, i vilka delar av ansiktet och även ena ögat skars bort. Innan antibiotika fanns var kirurgiskt avlägsnande av infekterade kroppsdelar det enda sättet att rädda drabbade patienter.

Alexander blev snabbt bättre, såren torkade ut och han fick tillbaka aptiten. Men dessvärre fanns då ännu inte tillräckligt mycket penicillin extraherat för att bakterierna kunde besegras helt och hållet. Alexander blev sämre igen och dog en tid senare. Men forskarna hade sett hur effektiv deras nya medicin var och ett par år senare kunde penicillin börja användas i större skala, tack vare att de brittiska forskarna delade med sig av sina resultat till amerikanska läkemedelsföretag.

I programmet medverkar Christoph Tang, professor i cellulär patologi vid Sir William Dunn School of Pathology i Oxford samt Kevin Brown, föreståndare för Alexander Fleming-museet på St Mary's Hospital i London. Även upptäckaren av penicillium-svampens antibakteriella effekt Alexander Fleming medverkar, i en inspelning från 1945.