Från handling till text

25 min
Nu för tiden finns det nästan inga yrken där man inte behöver skriva för att sköta sitt arbete. Detta märks inte minst inom äldreomsorgen, där de ökade kraven på dokumentation innebär att undersköterskorna hela dagarna måste göra anteckningar om patienternas tillstånd och vård. Hur löser man de uppgifterna på arbetsplatser där en majoritet av personalen inte har svenska som modersmål? Anna-Malin Karlsson, som är professor i modern svenska vid Södertörns högskola, forskar om skriftsamhällets krav på vårdpersonal och berättar om projektet. Minns du det första ord du läste? Det gör många lyssnare som hört av sig till programmet och vi ger plats åt några berättelser. Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor som handlar om det som kan gå förlorat i översättningar.:- ortnamn på flera språk- fru eller Mrs. Dashwood i översatt bok- bruk och 'du' och 'ni' i översättningar- att återvända till svenskan efter många år utomlands