Jakten på dansk-lybska flottan

25 min
Sommaren 1566 inträffade en av Östersjöns värsta fartygskatastrofer. Utanför Visby drabbades då den mäktiga dansk-lybska flottan av ett fruktansvärt stormoväder där 15 skepp gick under och bortåt 7 000 man drunknade. Vetenskapsradion Historia träffar marinarkeologerna som nu letar efter resterna av den förlista flottan. - Det här är en av de värsta marina katastroferna i våra farvatten, men ändå är det inte många som känner till händelsen, berättar Göran Ankarlilja, som leder undersökningarna utanför Gotlands västkust. Under ett antal säsonger har man nu lyckats lokalisera flera av de 15 fartyg som sjänk under stormen 1566, och som tillsammans ger en ny och detaljerad bild av 1500-talets marina historia. - Vi har vetat väldigt lite om 1500-talets fartyg och sjökrig, men undersökningarna vid Gotland ger oss ett gigantiskt och spännande material för framtida forskning, berättar Göran Ankarlilja. I programmet inleds också en serie om Sveriges tidiga flygpionjärer - våghalsiga äventyrare som riskerade livet för en teknologi som skulle komma att förändra världen. I första avsnittet berättar författaren och historikern Göran Nilzén om flygarbaronen Carl Cederström, mannen som fick Sveriges första flygcertifikat, och som för exakt hundra år sedan inledde det svenska flygets historia genom sin flyguppvisning på Gärdet i Stockholm. Programledare är Tobias Svanelid.