VR Vetandets värld 20100913

19 min
Ett mandat mer eller mindre. Hur påverkar fler mandat för främlingsfientliga partier kommunfullmäktiges beslut? Och hur mycket påverkas den förda miljöpolitiken i kommunen av fler mandat för gröna partier? Vetandets Värld idag tar upp en doktorshandling i nationalekonomi av Olle Folke vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Han har studerat hur de enstaka mandaten för små partier spelat roll i kommunpolitiken de senaste decennierna. Redaktör: Ylva Carlqvist Warnborg