Är det viktigare att vara först än att ha rätt? Nätnyheterna förändrar journalistiken i grunden

20 min
På vilket sätt skiljer nätjournalistiken sig från traditionell journalistik? Vad betyder användarnas medverkan för journalistiken? Förändrar nätjournalistiken journalistikens roll i samhället? De frågorna försöker medieforskare Michael Karlsson vid Karlstads universitet svara på i skriften "Nätnyheter - från sluten produkt till öppen process".

Michael Karlsson har studerat den svenska nätjournalistikens utveckling mellan 2005 och 2010.

Har undersökt de fyra Stockholmsdrakarna

Närmare bestämt genom se hur nyhetsajterna på de fyra dagstidningarna i Stockholm - Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen - har utvecklas. Och detta genom att undersöka en vecka av deras utbud per år.

Ny publikredaktör på Ekot 

Därför har vi också bett Malin Crona, publikredaktör på , att ha synpunkter på boken. Och på frågorna i ingressen här ovan.

Malin Crona var nämligen tidigare nyhetschef på en av de undersökta tidningssajterna  

Samlat nästan all internationell forskning

Michael Karlsson har också gått igenom det mesta som finns i form av internationell forskning på området. Och hans bok presenterades i veckan vid ett seminarium av .

De flesta pappertidningar i västvärlden minskar i upplaga. Men samtidigt tar flera personer än någonsin del av deras nyheter via webben.

Från tidningsjournalistik till webbtv

Michael Karlsson går igenom vad konvergensen betyder, det vill säga att till exempel tidningarna på sina nyhetsajter satsar mycket på webbtv, inte bara på text.

Han ser på hur användandet av olika sorters länkar har utvecklats. Här på Publicerats hemsida länkar vi ju gärna, till exempel till Malin Cronas jobb som publikredaktör i .

Användarnas makt ökar - men hur mycket?

Och en annan del av skriften tar upp användarnas ökade makt i nyhetsproduktionen. Som kanske inte ska överdrivas.

Men den viktigaste frågan är väl hur den kontinuerliga publiceringen i det Karlsson kallar den elastiska journalistiken påverkar den traditionella journalistikens grunder och värderingar. Och vad detta för med sig.