Var går gränsen för toleransen?

14 min
Sydsvenskans politiske chefredaktör Heidi Avellan ser tillbaka på 11 september 2001 som skakade det öppna samhället i grunden - inte så mycket för terrorismen i sig, som för att västvärlden har varit tvungen att gå till motangrepp. I det öppna samhället idag är det framförallt självcensuren som är en trojansk häst, hävdar Heidi Avellan.

Heidi Avellan ser tillbaka på 11 september 2001 som skakade det öppna samhället i grunden – inte så mycket för terrorismen i sig som för att västvärlden har tvingats att gå till motangrepp. Inte minst ser Avellan självcensuren som en trojansk häst.

Debatt: Är Sverigedemokraterna ett högerparti?
Daniel Suhonen – chefredaktör för SSU:s debattidskrift Tvärdrag, besvarar Patrick Krassén som i tisdags argumenterade för att Sverigedemokraterna bör benämnas ”mittenpopulister” istället för”högerextrema”. Suhonen menar att benämningen ”högerextrem” är välförtjänt.

Litteratur:

Karl Popper- Det öppna samhället och dess fiender, Akademilitt., 1980-1981