P1 Kultur torsdag 3 mars

59 min
Idag om begreppet nationellt kulturarv i en allt mer sammanflätad värld; om så kallad Op-art och Lousiana-utställnignen Eye Attack; människa och maskin på Moderna Museet samt ett tveksamt veckans ord.

Vad betyder egentligen begreppet nationellt kulturarv i en värld som flätas samman allt mer? Och vilka svårigheter finns i försöken att behålla de konstföremål som anses ha ett kulturhistoriskt värde inom Sveriges gränser? Samtal med kulturredaktionens Mattias Berg som i en serie reportage beskrivit kampen om kulturskatterna.

Optiska villor och psykedeliska mönster - 50- och 60-talens så kallade Op-art fick stort genomslag i populärkulturen. Men vad hände sen? Och hur relevant är op-art idag och var finns dess arvtagare? Samtal om Lousiana-utställningen Eye Attack med konstkritikerna Mårten Arndtzén och Tor Billgren.

Vad händer när människa och maskin möts och kanske till och med integreras i varann? P1 Kultur har besökt Moderna Museet i Malmös The new human, en utställning som vill utforska människans livsvillkor i en föränderlig värld.

I dagens OBS ser teaterkritikern Boel Gerell tillbaka på en höst med många försök att på scenen försöka skildra flyktingkrisen. Men hur väl lyckas den samtida teatern förstå sin samtid?

Dessutom: Mikael Timm utser veckans ord, men ställer sig tvekande inför uppgiften...

Programledare är Mona Masri.