Liberalismen

42 min
Inför valet fortsätter den här veckan Filosofiska rummets serie om ideologierna. Den här veckan handlar det om liberalismen. Medverkande är Göran Rosenberg, journalist och författare, Sakine Madon, krönikör på Expressen och Göran Greider, journalist och författare. Programledare och producent Peter Sandberg.

Nu är Filosofiska rummet tillbaka. Vi startar hösten där vi slutade i våras - med de politiska ideologierna. Den här veckan står den omdebatterade liberalism på tur, en ideologi som med åren tycks bli alltmer töjbar. Många partier, kanske de flesta, kan kallas just liberala eller socialliberala. Idéhistoriskt handlar liberalismen om att individen ska vara fri att bestämma över sig själv, sitt liv och sin egendom och bara begränsas av andra människors lika rättigheter. Men här finns också stora skillnader mellan den klassiska liberalismen och mer moderna grenar som exempelvis socialliberalism.

Gäster är Göran Rosenberg, författare och journalist, Sákine Madon, kolumnist på Expressen och Göran Greider, journalist o författare.

Programledare och producent  Peter Sandberg. 

Här nedan kan ni kommentera och diskutera programmet: Liberalismen är en ideologi som rymmer inte minst många socialliberala partier, men vad borde liberalismens kärna vara i vår tid?