Västvärldens intellektuella fegar ur

14 min
Obs fortsätter debatten om var gränsen går för toleransen i ett öppet samhälle. Att stå ut med sådant som man egentligen inte tycker om, är en absolut förutsättning för demokratin. Men var går gränsen för vad vi ska tåla? Paul Berman, amerikansk vänsterliberal debattör och författare, betraktar islamism som en totalitär ideologi, jämförbar med med nazism och kommunism.

Dan Jönsson har läst Bermans senaste bok The Flight of the Intellectuals där han hävdar att de intellektuella i Europa sviker de demokratiska idealen.

 

I Frankrike är utvisningen av rumänska romer just nu ett av de största samtalsämnena; under augusti månad ska 700 rumänska och bulgariska romer utvisas med bryska metoder, som ett led i den allt hårdförare lag och ordningspolitik som president Sarkozy bedriver.

Ingmarie Froman om de reaktioner utvisningarna har mött i Frankrike och om presidentens efternamn.

Litteratur:

Paul Berman: The Flight of the Intellectuals Melville 2010
Paul Berman: Terror and Liberalism, W. W. Norton & Company, 2004
Tariq Ramadan:  Att vara europeisk muslim, Alhambra 2004
Tariq Ramadan: What I Believe, Oxford University Press, 2010

Artiklar:
Le Monde 23.08.2010 ”Une tache de honte sur notre drapeau”

Bloggar:
Alain Juppés blogg