Hon levde i sexton år med militanta islamister

45 min
– Jag trodde jihad var ett nödvändigt ont för att försvara islam. Hör Anna Sundbergs unika berättelse om en resa från ett vilset studentliv i Lund till salafisthustru i Pankisidalen och Syrien.

Här kan du höra en längre intervju med Anna Sundberg

Själavård eller själafiske

I vår serie om religionens roll i asylprocessen uppmärksammar vi idag de nyanlända som konverterar från islam till kristendomen. Vilket ansvar har kristna präster och pastorer som möter asylsökande från andra religioner med ett kristet budskap? Var går gränsen mellan medmänsklighet och  missionsverksamhet, själavård och själafiske? Ett reportage signerat Alexandra Sandels.

Dags för kvinnor att predika i katolska mässsan?

Är det en kulturrevolution på gång inom katolska kyrkan? Allt fler talar nu om behovet av att ge kvinnor rätt att predika och lekfolk större möjligheter att bidra i den katolska mässan. Hör dominikanersyster Madeleine Fredell och Anders Piltz, Biskopsvikarie för gudstjänstlivet i Stockholms Katolska stift.