Blir kärnkraften säkrare efter katastroferna?

45 min
Fem år efter Fukushima. 30 år sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och 37 år sedan haveriet i Harrisburg. Vad innebar detta för säkerhetsarbetet? Vi pratar också om myggor, vargar och jämställdhet.

Det var den 11 mars 2011 som en tsunami orsakad av en jordbävning drog in över Japan och orsakade en av världens största kärnkraftskatastrofer i Fukushima.

Efteråt har EU:s ministerråd kommit fram till att alla kärnkraftverk inom EU ska stresstestas, det vill säga att man ska titta på hur de tål olika belastningar. Det kan till exempel handla om extremväder, översvämningar isstormar och jordbävningar.

I programmet får vi också veta hur man kan ta reda på var enskilda malariamyggor har varit genom att ta reda på vilka bakterier de bär på.

Det handlar också om läget för jämställdheten inom universitetsvärlden och ett forskarpris till unga kvinnor som för första gången har delats ut i Sverige. Och så har vi besökt Vargsymposiet som är en årligt återkommande rovdjurskonferens.