VR Vetandets värld 20100818

19 min
Vildsvinet är tillbaka som vild djurart i Sverige. Det var flera hundra år sedan de utrotades, men på bara trettio år har de spritt sig och finns i stora delar av södra Sverige. De ökar snabbt, precis som trafikolyckor och skador på grödor till exempel. Redaktör: Lena Näslund.