Kulturnytt 20100809

10 min
Svårare situation för den undersökande journalisten i flera afrikanska länder. Nina Wähäs roman "Titta inte bakåt"recenseras. Historikern Tony Judt har avlidit, 63 år gammal. Jan Troell invigde Lilla Filmfestivalen i Båstad.