Legenden verkar stämma: Erik den helige var stark och from

20 min
Erik den helige var svensk kung och dog enligt legenden en våldsam död år 1160. De första naturvetenskapliga analyserna av Erik den heliges kvarlevor tyder på att en del av legenden stämmer.

För två år sedan öppnades relikskrinet i Uppsala Domkyrka och forskare från flera olika universitet och discipliner fick göra analyser på benen man fann där. De flesta av analyserna har nu blivit färdiga och flera av dem stödjer legendens berättelse, konstaterar Christian Lovén från Riksarkivet som deltagit i projektet som historiker.

Erik tycks till exempel ha fastat - det vill säga i stor utsträckning avstått från att äta kött. Det visar isotopanalyser som skvallrar om mycket sötvattensfisk i kosten, enligt Kerstin Lidén vid Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

Mer oväntade var Kerstin Lidéns visserligen ännu preliminära resultat, från liknande isotopanalyser, som tyder på att Erik den Helige tillbringade mer tid i Västergötland än i Uppland - i alla fall i slutet av sitt liv.

- Det enda vi kan göra egentligen är att utesluta platser, inte peka ut platser, konstaterar Kerstin Lidén.

Jämförelser med andra personers kvarlevor, från Sigtuna, tyder på att han inte varit i närheten där. Eriks isotoper stämmer bättre överens med ben från Varnhem i Västergötland.

Sabine Sten, arkeolog och osteolog vid Uppsala Universitet Campus Gotland har lett arbetet med benen från Erik den heliges relikskrin. Anna Kjellström vid osteologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms Universitet har kunnat se på de skador som benen har, att de stämmer väl med den beskrivning av Eriks våldsamma död som legenden ger.

- Han har många skador på framsidan och baksidan av kroppen, och i väldigt olika riktningar. Det antyder att flera förövare kan ha gett sig på den här mannen. Riktningen på åtminstone en av skadorna är underifrån, vilket kan tolkas som att han fallit och legat på mage när han fick den. Men den kanske mest talande skadan är den på fjärde halskotan. Den tyder på att personen blivit halshuggen, säger Anna Kjellström.

Länk till film från Uppsala Domkyrka vid avslöjandet av de nya analyserna.