Fiskraps - kan det göra laxodlingen hållbar?

20 min
Fiskolja behövs till foder för exempelvis laxodlingar. Men kanske kan man sluta dammsuga haven på småfisk och i stället producera fiskolja på en åker. Det tror förespråkare av fiskolja från raps.

Fiskolja är en nödvändig komponent i fiskfoder till exempelvis laxodlingar. Och till den växande fiskodlingsindustrin i världen krävs alltmer fiskolja som idag tas fram genom att tråla upp stora mängder småfisk som sedan blir fiskolja.

Ett argument för att i stället producera fiskolja på en åker är att få fiskodlingen mer ekologiskt hållbar. Men det finns också ekonomiska motiv.

Den tyska kemikoncernen BASF satsar enligt uppgift runt 1,2 miljarder kronor för att få fram fiskolja på åkern genom att genmodifiera raps.

Målet för BASF är att utveckla en fiskraps till 2020. Men det är en tävling som pågår.

Professor Johnathan Napier vid universitetet i Rothamsted utanför London har genmodifierat en växt som heter oljedådra, och i försöksodling har gmo-oljedådran lyckats producera fiskolja.

Mikroalger som finns i haven kan producera de fiskfettsyror som i dagligt tal kallas fiskolja. Det är gener från de här algerna som forskarna har satt in i oljedådran. Oljedådran är släkt med raps och två andra stora forskningssatsningar har riktat in sig på raps, förutom BASF även australiensiska Csiro.

Sten Stymne, professor på SLU, jobbar med fiskoljeraps på uppdrag av BASF. I ett växthus i Alnarp visar han genmodifierad oljedådra. Om gmo-forskarna lyckas ta fram en åkergröda som producerar fiskolja finns stora pengar att tjäna både som kosttillskott och som foder till laxodlingar, bedömer han.