Så skapades bibeln

20 min
Det finns människor som menar att bibeltexterna är guds ord. Samtidigt finns forskning som undersöker under vilka historiska förutsättningar texterna skrevs. Slutsatsen blir då en helt annan.

Vi går mot påsk, en högtid som firas både inom kristendomen och judendomen. De två religionerna har sitt ursprung i gamla testamentet, som innehåller berättelsen om hur hela världen skapades.

Men trots att texter som skapelseberättelsen ofta går på tvärs mot den moderna vetenskapens förklaring till utvecklingen av liv, finns fortfarande uppfattningar att bibelns texter är förklaringen.

En bibelforskare, eller en exeget, undersöker och granskar texterna i bibeln. Granskningen sker inte genom att se bibeln som en helhet. I stället granskas text för text, ibland stycke för stycke eller ord för ord. Tanken är att försöka förstå under vilka förutsättningar texterna skrivits.

Skapelseberättelsen inleds med stycket om hur gud skapar världen på de olika dagarna. Därefter kommer stycket om Adam och Eva i Edens lustgård. När en exeget tittar på texten kan man se att texten inte alls är en enhet. Den andra texten om Adam och Eva är tillkommen långt tidigare.

Ola Wikander som är teologie doktor vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet, menar att det är en redaktör som långt senare satt ihop texterna eftersom de ansetts passa bra tillsammans.

Mer om texter i serien Läs och Lev från Utbildningsradion