Ekospecial: Så slipper du sockersjuka

9:55 min
Diabetes orsakar mycket lidande och kostar enorma summor för vården runt om i världen. Johan Bergendorff, vår globala hälsokorrespondent, rapporterar om ny forskning i Sverige, Sydafrika och Uganda.

I de flesta länder ökar antalet diabetiker snabbt. Fet och söt mat och ett stillasittande liv har skapat en diabetesepidemi globalt som orsakar mycket lidande, men också kostar enorma summor för vården när svåra följdsjukdomar inträffar.

Forskare i Sverige, Sydafrika och Uganda vill hitta sätt att hjälpa så många som möjligt med begränsade resurser.

Vad kan få folk att börja äta rätt och motionera? Måste läkare och sköterskor vara inblandade eller kan de som redan är diabetessjuka hjälpa varandra att ändra sina liv?

Vad kan vi lära av varandra mellan landsbygden i Uganda, kåkstaden i Sydafrika och invandrarförorten i Sverige som alla har sina särskilda utmaningar?

Sveriges Radios globala hälsokorrespondent har pratat med dem som nu gemensamt ska söka svar på en av vår tids största hälsoutmaningar.