Gäris, vi måste organisera oss!

18 min
Den 8 mars 2013, så sätter Ailin Moaf fingret på den frustrationen hon känt länge och bildar nätverket Streetgäris.

Allt började när 16 åring Ailin engagerade sig i en ungdomsorganisation i Husby, Stockholm. Där och då insåg hon vikten av plattformar för tjejer att organisera sig.