Svenska kyrkan och nåden

44 min
Läran om nåden är en viktig förklaring till Svenska kyrkans öppenhet och engagemang.

Vad står Svenska Kyrkan för, och hur ser dess identitet ut? Frågorna dyker upp med jämna mellanrum, och skapar debatt. Inte minst när företrädare för kyrkan presenterar radikala förslag, som biskop Eva Brunnes förslag om att tillfälligt öppna kyrkan för människor från andra religioner, genom att dölja kristna symboler. Annan kritik handlar om kyrkans ideologi och sociala engagemang - för socialt utsatta och flyktingar. Så, vad ligger teologiskt bakom denna ifrågasatta öppenhet? Jo, en förklaring till kyrkans förhållningssätt hittar man i läran om nåden.

Medverkande är Petra Carlsson, präst och Martin Lind, tidigare biskop.

Programledare och producent Peter Sandberg.