Motivation till motion – varför är det så svårt?

20 min
Hur går det med ditt nyårslöfte, så här framåt vårdagjämningen? Många tar nyår som en naturlig startpunkt för nya ambitioner och nya vanor, men hur går man från soffpotatis till motiverad motionär?

Gårdagens Vetandets Värld handlade om några av alla vetenskapliga belägg som finns för att fysisk aktivitet är bland det bästa som finns för vårt psykiska och fysiska välbefinnande. Dagens program handlar om det svåröverbryggbara glappet mellan att veta vad man borde göra - och att göra det.

Mänsklig motivation är ett av de områden inom psykologi som det forskats allra mest om, men ämnet tycks nästan lika svårgripbart som angeläget att fånga.

– Nyårstränarna går från att inte göra något alls till att träna fyra-fem gånger i veckan. Framåt mars orkar kroppen inte längre, och de lägger av, säger Thérèse Klevvall-Ingvarsson, ledare på Friskis och Svettis i Skara.

Men den som ständigt börjar sitt nya liv på måndag eller vid nyår eller efter semestern har ju en väldigt stark motivation.

– För att börja om och ständigt misslyckas kräver ju väldigt mycket drivkraft. Problemet är oftast alltför höga ambitioner, och tron på ”no pain, no gain”. Var i stället snäll mot dig själv och gör små stegvisa förändringar som du kan tänka dig att leva med resten av livet, säger Karin Weman-Josefsson, doktorand i psykologi vid Göteborgs universitet.