Kampen om kunskapens borg

20 min
På senare tid har det stormat kring universitetet. Ska det ledas gemensamt av forskarna som det gjort sedan medeltiden, eller ska universitetet styras mer som ett företag med tydlig chefsstruktur?

Frågan om universitetets ledning har inte minst blivit aktuellt i och med Karolinska institutets hantering av Macchiarini-skandalen, med både forskningsfusk och inopererade luftstrupar i plast, som troligen påskyndat två personers död.

– I ett kollegialt fungerande system hade detta inte inträffat, säger Shirin Ahlbäck Öberg forskare vid Uppsala universitet.

Båda ledningsformerna måste finnas tillsammans och kombineras, menar Kåre Bremer författare till rapporten "Utvecklad ledning av universitet och högskolor".

– Att bara kasta sig över den här tragiska affären och skylla på styret kan man inte alls göra, det är för komplicerat, säger han.