Drömmen om en svensk atombomb

53 min
ÖB:s mål var 10 svenska kärnladdningar om året. I Nagasaki-klass. Det började direkt efter Hiroshima. Över 500 forskare och tekniker var inblandade i förberedelserna. Det slutade inte förrän 1972.

Drömmen om en svensk atombomb, är en resa genom rekordårens Sverige, när allt var möjligt. tillsammans med de som var med. Från platserna för de första sprängförsöken med levande försöksdjur utanför Jokkmokk och kärnvapenprogrammets mystiska bergrum, djupt inne i Sörmland, dit ingen satt sin fot på över 20 år, till de som protesterade, som 93-åriga Ingrid Segerstedt-Wiberg.

Alla medel var tillåtna för att bevara kärnvapenprogrammets djupaste hemlighet, samkörningen av det civila kärnenergiprogrammet i Sverige med ÖB:s militära.

En dokumentär av Christer Larsson.