Nour El-Refai är på jakt efter den våldsamma kvinnan

30 min
Nour El-Refai är på jakt efter den våldsamma kvinnan. Varför har vi så svårt att hantera kvinnors aggressivitet? Vem blir hon när hon slåss?

På varje kvinnan som misstänks för brott så går det fyra misstänkta män. Men, sen mitten av nittiotalet har vi kunnat se en ökning i antalet kvinnor som misstänks för våldsbrott och kvinnor döms  i högre utsträckning till rättspsykiatrisk vård än vad män gör. 

Hur påverkar det här vår bild av kvinnan?

Varför är det så att när en kvinna slåss så begår hon inte bara ett brott utan även ett normbrott?

Nour El-Refai är på jakt efter den våldsamma kvinnan. Nour berättar historien om ett slagsmål på Mallorca som skulle förändra bilden av vem hon får vara. Om vem samhället tror att hon här. Och när.

Maria Moraes slogs första gången när hon gick i mellanstadiet. Hon knäade en kille som förolämpat henne. Hon blev hyllad som hjälte, och killen gav sig aldrig på henne igen. Men Maria slutade inte att slåss, hon fortsatte i många år till. Hör på Marias berättelse, om hur hon nästan blev betraktad som en kuriositet för att hon var en kvinna som slogs. Om hur det gick för långt innan någon satte en gräns.  

Alexandra Billinghurst forskar om våld. Hon skrev sin avhandling om fakta och om synen på kvinnor som begått allvarliga våldsbrott. En del av hennes avhandling bestod av en fiktiv studie där gärningsmannen i ena fallet var en man och i den andra en kvinna. I studien begick de exakt samma brott, men deras kön fick avgörande konsekvenser för de rättsliga påföljderna.