Gud bortom våra ord

Här finns inget ljud
Människans tal om Gud kan aldrig ge en rättvisande bild och kan leda till avgudadyrkan.

Våra ord om Gud är och förblir ett ”apofatiskt provisorium”. Ändå kan vi som språkvarelser inte låta bli att beskriva Gud. Men - faran är att vi frestas att tro på den Gud vi målar upp och inte på den Gud som är bortom våra ord. Därmed riskerar vi att hamna i avgudadyrkan. Om det här skriver tidigare ärkebiskop KG Hammar i boken ”Släpp fången loss” som är tema i veckans program.

Gäster är KG Hammar, teologen Jayne Svenungsson och författaren Per Svensson.

Programledare och producent Peter Sandberg.

Boken som diskuteras i programmet är "Släpp fången loss" av KG Hammar.