Hon fotograferar det som finns bakom blicken

14 min
Mottagaren av årets Hasselbladspris på en miljon kronor är den franska fotografen och konceptkonstnären Sophie Calle. I onsdags öppnade hennes utställning Take Care of Yourself på det danska konstmuseet Louisiana. Poeten Marie Lundquist reflekterar över Calles egensinninga förhållande tiill fotografiet i midsommaraftons radioessä.

Var går gränsen mellan mig själv och andra? Hur nära en annan människa kan vi gå? Vad är det egentligen vi ser när vi ser på världen genom en annan människas ögon?

Litteratur:
Calle, Sophie: Take care of yourself, Actes sud, 2007
Calle, Sophie: Exquisite pain, Thames & Hudson, 2004
Calle, Sophie: M'as - tu vue?, Prestel Verlag, 2003
Calle, Sophie, Auster, Paul: Double game, Violette editions, 1999
Calle, Sophie: ...in under skinnet, Kulturhuset, Stockholm, 1991

Länkar:
Intervju med Sophie Calle i Kosmo, P1, lördag 26 juni kl 16:03

Producent: Lena Birgersdotter
lena.birgersdotter@sr.se