OBS 1977-05-31 Tage Erlander om den svenska välfärden

8:50 min
Katarina Larsson leder OBS som vid detta tillfälle debatterar begreppet "Välfärdssverige", en storhetsera som T G Wickbom i sitt första inlägg ansåg vara en tid som 1977 höll på att ta slut. Förre statsministern Tage Erlander avslutar debatten i egenskap av politiker som varit med om att skapa det välfärdssamhälle som T G Wickbom nyss dödsförklarat. Här ger mannen som var statsminister mellan 1946 och 1969 sina synpunkter på det hotade välfärdssamhället.