Margita Boström om den växande turistnäringen - vilket ansvar har turisterna själva för dess konsekvenser?

29 min
Sveriges Radios asienkorrespondent Margita Boström djupdyker denna vecka i ämnet turism som har blivit en allt viktigare inkomstkälla för många länder i världen.

Turismen står nu för nästan 10 procent av världens totala bruttoinkomst. En av elva i världen arbetar inom turistindustrin och det är en näring som bara växer.

Men har vi som turister något eget ansvar att tänka oss för till vilka länder vi åker som turist eller ska vi inte bry oss om det? I snart två år har ett av svenskarnas mest populära turistland styrts av militär med repressalier mot den egna befolkningen som till exempel internering där man försöker ändra människors åsikter. Men trots det så ökar turismen till Thailand.

Och orter eller monument som blir utnämnda till världsarv lockar så mycket turister att själva själen på stället går förlorad. Hur ska vi agera för att inte slita sönder världsarven? Det är några av frågorna som Margita Boström avhandlar tillsammans med resejournalisten Per J Andersson i veckans Radiokorrespondenterna.