OBS 1995-02-06 Pierre Bourdieu

14 min
På rue Cardinal Lemoine, allra högst upp i ett modernt annex till det ärevördiga Collège de France har Pierre Bourdieu sitt arbetsrum. Förutom sin akademiska undervisning och flitiga bokskrivande ägnar Bourdieu mycket tid åt en internationell kommitté till stöd för förföljda intellektuella i Algeriet. Pierre Bourdieu tror nämligen på de intellektuellas makt. Lena Brundenius träffade honom för en pratstund.